FPF TFbk Tvůrčí fotografie
Název anglicky: Creative Photography
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FPF TF-2019 Tvůrčí fotografie

Povinné předměty – předměty profilujícího základu – základní teoretické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0001Dějiny fotografie do roku 1918 V. Birguszk 0/0/0 20 hod/rok.6 1Z
FPF:ITFFBK0002Dějiny fotografie 1918 - 1945 V. Birguszk 0/0/0 20 hod/rok.6 3Z
FPF:ITFFBK0003Dějiny fotografie po roce 1945 V. Birguszk 0/0/0 20 hod/rok.6 5Z
FPF:ITFFBK0004Dějiny výtvarného umění I J. Siostrzonekzk 0/0/0 20 hod/rok.6 1Z
FPF:ITFFBK0005Dějiny výtvarného umění II J. Siostrzonekzk 0/0/0 20 hod/rok.6 3Z
FPF:ITFFBK0006Dějiny výtvarného umění III J. Štreitzk 0/0/0 20 hod/rok.6 5Z
FPF:ITFFBK0007Teorie fotografie J. Mouchazk 0/0/0 20 hod/rok.6 3Z
FPF:ITFFBK0008Psychologie umění J. Siostrzonekzk 0/0/0 20 hod/rok.6 5Z
48 kreditů

Povinné předměty – předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0009Krajinářská fotografie V. Podestátzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 1P
FPF:ITFFBK0010Základy reportážní fotografie V. Podestátzk 0/0/0 20 hod-p-40 hod-cv/rok.5 1P
FPF:ITFFBK0011Stavba a skladba fotografického obrazu T. Pospěchzk 0/0/0 20hod-p+40 hod-cv/rok.5 1P
FPF:ITFFBK0012Fotografický portrét P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 3P
FPF:ITFFBK0013Fotografie architektury P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 3P
FPF:ITFFBK0014Dokumentární publikace J. Štreitzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 3P
FPF:ITFFBK0015Užitá fotografie I P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 3P
FPF:ITFFBK0016Intermediální tvorba T. Pospěchzk 0/0/0 20 hod-p-40 hod-cv/rok.5 5P
FPF:ITFFBK0017Akt P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5P
FPF:ITFFBK0018Reklamní fotografie I J. Dvořákzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5P
FPF:ITFFBK0019Módní fotografie I P. Márazk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5P
FPF:ITFFBK0020Dokumentární soubor V. Podestátzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5P
60 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0021Technika fotografie I K. Ponešzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0022Technika fotografie II K. Ponešzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0023Technika fotografie III K. Ponešzk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 5-
FPF:ITFFBK0024Typografie a užitá grafika O. Karlaszk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0025Typografie a základy počítačové grafiky O. Karlaszk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0026Barevné skladebné postupy P. Márazk 0/0/0 10 hod-p+40 hod-cv/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0027Seminář kritiky fotografie J. Mouchazk 0/0/0 20 hod-sem/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0028Seminář teoretické bakalářské práce V. Birgusz 0/0/0 20 hos-s/rok.3 5-
FPF:ITFFBK0029Management ve fotografii V. Birgusz 0/0/0 20 hod-p/rok.4 1-
FPF:ITFFBK0030Výstavní soubor I V. Birguszk 0/0/0 60 hod-cv/rok.6 1-
FPF:ITFFBK0031Výstavní soubor II V. Birguszk 0/0/0 60 hod-cv/rok.6 3-
FPF:ITFFBK0032Základy sociologie J. Siostrzonekz 0/0/0 20 hod-p/rok.4 1-
FPF:ITFFBK0033Volný seminář O. Durczakz 0/0/0 10 hod-s/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0034Současná fotografie I V. Birgusz 0/0/0 20 hod-p/rok.2 1-
FPF:ITFFBK0035Současná fotografie II V. Birgusz 0/0/0 20 hod-p/rok.2 3-
FPF:ITFFBK0036Současná fotografie III V. Birgusz 0/0/0 20 hod-p/rok.2 5-
53 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0037Základní principy osvětlování P. Máraz 0/0/0 20 hod-cv/rok.4 1-
FPF:ITFFBK0038Studiová fotografie P. Máraz 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.4 1-
FPF:ITFFBK0039Práce s elektronickými blesky P. Máraz 0/0/0 20 hod-cv/rok.4 3-
12 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:ITFFBK0040Počítačová grafika a DTP O. Karlaszk 0/0/0 20 hod-p+40 hod-cv/rok.5 5-
FPF:ITFFBK0041Tvůrčí dílna I V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 1-2 dny/rok.5 1-
FPF:ITFFBK0042Tvůrčí dílna II V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 1-2 dny/rok.5 3-
FPF:ITFFBK0043Tvůrčí dílna III V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 1-2 dny/rok.5 5-
FPF:ITFFBK0044Fotografická exkurze I V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-4 dny/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0045Fotografická exkurze II V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-4 dny/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0046Fotografická exkurze III V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-4 dny/rok.3 5-
FPF:ITFFBK0047Fotografický plenér I V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-7 dní/rok.3 1-
FPF:ITFFBK0048Fotografický plenér II V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-7 dní/rok.3 3-
FPF:ITFFBK0049Fotografický plenér III V. Birgusz 0/0/0 Různý rozsah, 2-7 dní/rok.3 5-
38 kreditů