FPF InAnbp Informatika a angličtina
Název anglicky: Computer science and English
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF In-An-bp Informatika a angličtina

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0001Algoritmy a programování I M. Langerz 2/2/04 1Z
FPF:UIIABP0002Architektura počítačových systémů R. Pečonkazk 2/0/03 1-
FPF:UIIABP0003Gramatika 1 P. Heisigzk 1/1/03 1P
FPF:UIIABP0004Matematika I L. Ciencialazk 2/3/06 1-
FPF:UIIABP0005Praktická cvičení 1 D. Adamovázk 0/4/06 1P
FPF:UIIABP0006Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 2/0/03 1-
FPF:UIIABP0007Anglická fonetika P. Kolářzk 1/1/03 3Z
FPF:UIIABP0008Interpretace textu 2 M. Weisszk 0/2/03 3Z
FPF:UIIABP0009Odborná praxe I L. Ciencialaz 0/0/0 160 hod/sem.6 3-
FPF:UIIABP0010Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/2/02 3P
FPF:UIIABP0011Praktická cvičení 3 L. Prágerzk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0012Teorie jazyků a automatů II L. Ciencialovázk 0/0/05 3P
FPF:UIIABP0013Angličtina pro IT 2 G. Entlovázk 0/2/03 5-
FPF:UIIABP0014Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 2/0/04 5Z
FPF:UIIABP0015Databázové systémy I M. Langerzk 2/2/06 5Z
FPF:UIIABP0016Informační systémy I D. Kajzarzk 2/2/05 5P
FPF:UIIABP0017Lingvoreálie 2 M. Crhovázk 0/2/03 5P
FPF:UIIABP0018Odborná praxe III L. Ciencialaz 0/0/0 160 hod/sem.6 5-
FPF:UIIABP0019Praktická cvičení 5 D. Adamovázk 0/2/03 5-
FPF:UIIABP0020Seminář k bakalářské práci I Š. Vavrečkováz 0/2/02 5P
FPF:UIIABP0041Algoritmy a programování II M. Langerzk 2/2/05 2Z
FPF:UIIABP0042Gramatika 2 P. Heisigzk 1/1/03 2P
FPF:UIIABP0043Interpretace textu 1 R. Glabazňazk 0/2/03 2Z
FPF:UIIABP0044Matematika II L. Ciencialazk 2/3/06 2-
FPF:UIIABP0045Praktická cvičení 2 R. Glabazňazk 0/4/05 2P
FPF:UIIABP0046Teorie jazyků a automatů I L. Ciencialovázk 2/2/06 2Z
FPF:UIIABP0047Úvod do logiky L. Ciencialazk 2/2/06 2Z
FPF:UIIABP0048Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/2/03 4-
FPF:UIIABP0049Lingvistická propedeutika R. Kronzk 1/0/02 4Z
FPF:UIIABP0050Lingvoreálie 1 M. Crhovázk 0/2/03 4P
FPF:UIIABP0051Odborná praxe II J. Nálepováz 0/0/0 160 hod/sem.6 4-
FPF:UIIABP0052Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 2/2/06 4P
FPF:UIIABP0053Praktická cvičení 4 L. Prágerzk 0/2/03 4-
FPF:UIIABP0054Úvod do práce s textem D. Adamovázk 1/1/03 4Z
FPF:UIIABP0055Anglická lexikologie P. Kolářzk 1/1/03 6Z
FPF:UIIABP0056Praktická cvičení 6 D. Adamovázk 0/2/03 6-
FPF:UIIABP0057Seminář k bakalářské práci II M. Weissz 0/2/02 6P
147 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA Informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0021Teorie grafů L. Ciencialazk 2/2/06 3P
FPF:UIIABP0022Vyčíslitelnost a složitost výpočtů P. Sosíkzk 2/2/06 5P
FPF:UIIABP0023Zpracování přirozeného jazyka I M. Langerz 2/1/04 5P
FPF:UIIABP0058Databázové systémy II D. Marčekzk 2/2/05 6P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA Filologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0024Gramatika 3 P. Heisigzk 1/1/03 3P
FPF:UIIABP0025Interpretace textu 4 M. Weisszk 0/2/03 5P
FPF:UIIABP0059Interpretace textu 3 R. Glabazňazk 0/2/03 4P
9 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Aplikovaná informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0026Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 0/2/02 1-
FPF:UIIABP0027Tvorba WWW stránek I M. Perdekz 0/2/02 3-
FPF:UIIABP0060Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 0/2/02 2-
FPF:UIIABP0061Počítačová typografie A. Novotnáz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0062Tvorba WWW stránek II M. Perdekz 0/2/02 4-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Počítačové systémy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0028Bezpečnost a analýza dat Š. Vavrečkováz 0/2/02 3-
FPF:UIIABP0029Znalostní a expertní systémy M. Langerzk 2/0/04 5-
FPF:UIIABP0063Hardware a komunikační technologie R. Pečonkaz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0064Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0065Informační systémy II D. Kajzarz 0/2/02 6-
12 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0030Algoritmy a programování III M. Langerz 0/2/02 3-
FPF:UIIABP0031Objektové programování I M. Langerz 0/2/02 3-
FPF:UIIABP0032Skriptovací jazyky R. Pečonkaz 0/2/02 5-
FPF:UIIABP0033Vývoj mobilních aplikací J. Martinůz 0/2/02 5-
FPF:UIIABP0066Algoritmy a programování IV M. Langerz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0067Objektové programování II M. Langerz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0068Metodiky vývoje software J. Martinůzk 2/0/03 6-
FPF:UIIABP0069Vývojová prostředí a verzovací systémy R. Pečonkaz 0/2/02 6-
FPF:UIIABP0070Webové aplikace M. Perdekzk 1/2/04 6-
21 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Rozšiřující blok matematiky a informatiky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0034Seminář z matematiky I L. Ciencialaz 0/2/02 1-
FPF:UIIABP0071Seminář z matematiky II L. Ciencialaz 0/2/02 2-
FPF:UIIABP0072Pravděpodobnost a statistika P. Čermákzk 2/2/06 4-
FPF:UIIABP0073Umělá inteligence P. Sosíkzk 2/0/04 4-
14 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Aplikovaná angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0035Cvičení z anglické gramatiky M. Machničovázk 0/2/03 1-
FPF:UIIABP0036Study Skills L. Prágerzk 0/2/03 1-
FPF:UIIABP0037Anglická úřední korespondence D. Adamovázk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0038Obchodní angličtina D. Adamovázk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0039Prezentační dovednosti R. Glabazňazk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0040Překladové cvičení 1 L. Prágerzk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0074Komunikační cvičení M. Crhovázk 0/2/03 2-
FPF:UIIABP0075Překladové cvičení 2 L. Prágerzk 0/2/03 4-
FPF:UIIABP0076Wordbuilding R. Kronzk 0/2/03 4-
FPF:UIIABP0077Writing Skills M. Crhovázk 0/2/03 6-
30 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- 0/0/0- --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- 0/0/0- --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- 0/0/0- --
0 kreditů