FPF InAnbp Informatika a angličtina
Název anglicky: Computer science and English
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF In-An-bp Informatika a angličtina

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se bude skládat z následujících tematických okruhů:
1. Teorie a metody informatiky – předměty: Algoritmy a programování I, II, Architektura operačních systémů, Teorie jazyků a automatů I, II, Úvod do logiky, Počítačová síť a Internet, Databázové systémy I, Informační systémy I.
2. Výběr prostředků informatiky (předměty PVA) – výběr jednoho z předmětů: Teorie grafů, Vyčíslitelnost a složitost výpočtů, Databázové systémy II, Zpracování přirozeného jazyka I.
3. Anglický jazyk a literatura – předměty: Anglická fonetika, Anglická lexikologie, Gramatika 1, 2, Interpretace textu 1, 2, Lingvistická propedeutika, Lingvoreálie 1, 2, Úvod do práce s textem.
4. Kapitoly z anglického jazyka (předměty PVA) – výběr jednoho z předmětů: Gramatika 3, Interpretace textu 3, 4.
5. Obhajoba bakalářské práce.

Studijní povinnosti

Další studijní povinnosti jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu Slezské univerzity dostupném na
http://www.slu.cz/su/fpf/cz/studijni-oddeleni/dokumenty/predpisy/studijni-a-zkusebni-rad-su.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat bakalářských prací:
Analýza metrik pro hodnocení použitelnosti softwaru
Implementace SAS jako CRM systému ve firemním prostředí
Návrh počítačové sítě, jejího zabezpečení a monitoringu
Technologie bezkontaktních mobilních plateb
Cultural Specifics of Company Communication
Business English idioms
Neologisms and Abbreviations in IT Communication
Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací jsou dostupná na http://www.slu.cz/slu/cz/dokumenty/zakladnidokumenty-
su/zpusob-zverejnovani-zaverecnych-praci
Informace o obhájených závěrečných pracích jsou veřejně dostupné v katalogu Univerzitní knihovny na stránce
https://katalog.uk.slu.cz/Carmen/ (záložka Pokročilé, v položce „Oddělení“ zvolit „Pouze studentské práce“).

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0001Algoritmy a programování I L. Ciencialováz 2/2/04 1Z
FPF:UIIABP0002Architektura počítačových systémů R. Pečonkazk 2/0/03 1-
FPF:UIIABP0003Gramatika 1 P. Heisigzk 1/1/03 1P
FPF:UIIABP0004Matematika I L. Ciencialazk 2/3/06 1-
FPF:UIIABP0005Praktická cvičení 1 D. Adamovázk 0/4/06 1P
FPF:UIIABP0006Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 2/0/03 1-
FPF:UIIABP0007Anglická fonetika P. Kolářzk 1/1/03 3Z
FPF:UIIABP0008Interpretace textu 2 M. Weisszk 0/2/03 3Z
FPF:UIIABP0009Odborná praxe I L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 3-
FPF:UIIABP0010Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/2/02 3P
FPF:UIIABP0011Praktická cvičení 3 L. Prágerzk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0012Teorie jazyků a automatů II L. Ciencialovázk 2/2/05 3P
FPF:UIIABP0013Angličtina pro IT 2 G. Entlovázk 0/2/03 5-
FPF:UIIABP0014Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 2/0/04 5Z
FPF:UIIABP0015Databázové systémy I D. Valentazk 2/2/06 5Z
FPF:UIIABP0016Informační systémy I L. Ciencialovázk 2/2/05 5P
FPF:UIIABP0017Lingvoreálie 2 M. Crhovázk 0/2/03 5P
FPF:UIIABP0018Odborná praxe III L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 5-
FPF:UIIABP0019Praktická cvičení 5 D. Adamovázk 0/2/03 5-
FPF:UIIABP0020Seminář k bakalářské práci I Š. Vavrečkováz 0/2/02 5P
FPF:UIIABP0041Algoritmy a programování II L. Ciencialovázk 2/2/05 2Z
FPF:UIIABP0042Gramatika 2 P. Heisigzk 1/1/03 2P
FPF:UIIABP0043Interpretace textu 1 R. Glabazňazk 0/2/03 2Z
FPF:UIIABP0044Matematika II L. Ciencialazk 2/3/06 2-
FPF:UIIABP0045Praktická cvičení 2 R. Glabazňazk 0/4/05 2P
FPF:UIIABP0046Teorie jazyků a automatů I L. Ciencialovázk 2/2/06 2Z
FPF:UIIABP0047Úvod do logiky L. Ciencialazk 2/2/06 2Z
FPF:UIIABP0048Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/2/03 4-
FPF:UIIABP0049Lingvistická propedeutika R. Kronzk 1/0/02 4Z
FPF:UIIABP0050Lingvoreálie 1 M. Crhovázk 0/2/03 4P
FPF:UIIABP0051Odborná praxe II J. Nálepováz 160 hod/sem.6 4-
FPF:UIIABP0052Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 2/2/06 4P
FPF:UIIABP0053Praktická cvičení 4 L. Prágerzk 0/2/03 4-
FPF:UIIABP0054Úvod do práce s textem D. Adamovázk 1/1/03 4Z
FPF:UIIABP0055Anglická lexikologie P. Kolářzk 1/1/03 6Z
FPF:UIIABP0056Praktická cvičení 6 D. Adamovázk 0/2/03 6-
FPF:UIIABP0057Seminář k bakalářské práci II M. Weissz 0/2/02 6P
147 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA Informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0021Teorie grafů L. Ciencialazk 2/2/06 3P
FPF:UIIABP0022Vyčíslitelnost a složitost výpočtů P. Sosíkzk 2/2/06 5P
FPF:UIIABP0023Zpracování přirozeného jazyka I D. Valentaz 2/1/04 5P
FPF:UIIABP0058Databázové systémy II D. Valentazk 2/2/05 6P
21 kreditů

Povinně volitelné předměty - předměty typu PVA Filologie

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0024Gramatika 3 P. Heisigzk 1/1/03 3P
FPF:UIIABP0025Interpretace textu 4 M. Weisszk 0/2/03 5P
FPF:UIIABP0059Interpretace textu 3 R. Glabazňazk 0/2/03 4P
9 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Aplikovaná informatika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0026Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 0/2/02 1-
FPF:UIIABP0027Tvorba WWW stránek I L. Ciencialováz 0/2/02 3-
FPF:UIIABP0060Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 0/2/02 2-
FPF:UIIABP0061Počítačová typografie A. Novotnáz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0062Tvorba WWW stránek II L. Ciencialováz 0/2/02 4-
FPF:UIINP00001Ethics of AI P. Sosíkz 0/2/02 2-
12 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Počítačové systémy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0028Bezpečnost a analýza dat V. Lazeckýz 0/2/02 3-
FPF:UIIABP0029Znalostní a expertní systémy J. Blahutazk 2/0/04 5-
FPF:UIIABP0063Hardware a komunikační technologie R. Pečonkaz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0064Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0065Informační systémy II D. Kajzarz 0/2/02 6-
12 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Programování

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0030Algoritmy a programování III J. Blahutaz 0/2/02 3-
FPF:UIIABP0031Objektové programování I J. Martinůz 0/2/02 3-
FPF:UIIABP0032Skriptovací jazyky R. Pečonkaz 0/2/02 5-
FPF:UIIABP0033Vývoj mobilních aplikací J. Martinůz 0/2/02 5-
FPF:UIIABP0066Algoritmy a programování IV J. Blahutaz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0067Objektové programování II D. Valentaz 0/2/02 4-
FPF:UIIABP0068Metodiky vývoje software R. Pečonkazk 2/0/03 6-
FPF:UIIABP0069Vývojová prostředí a verzovací systémy R. Pečonkaz 0/2/02 6-
FPF:UIIABP0070Webové aplikace J. Martinůzk 1/2/04 6-
FPF:UIINP00002Elements of AI P. Sosíkz 0/2/02 4-
FPF:UIINP00003Building AI P. Sosíkz 0/2/02 6-
25 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Rozšiřující blok matematiky a informatiky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0034Seminář z matematiky I L. Ciencialaz 0/2/02 1-
FPF:UIIABP0071Seminář z matematiky II L. Ciencialaz 0/2/02 2-
FPF:UIIABP0072Pravděpodobnost a statistika R. Polákovázk 2/2/06 4-
FPF:UIIABP0073Umělá inteligence P. Sosíkzk 2/0/04 4-
14 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Aplikovaná angličtina

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIIABP0035Cvičení z anglické gramatiky -zk 0/2/03 1-
FPF:UIIABP0036Study Skills R. Kronzk 0/2/03 1-
FPF:UIIABP0037Anglická úřední korespondence D. Adamovázk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0038Obchodní angličtina D. Adamovázk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0039Prezentační dovednosti R. Glabazňazk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0040Překladové cvičení 1 L. Prágerzk 0/2/03 3-
FPF:UIIABP0074Komunikační cvičení M. Crhovázk 0/2/03 2-
FPF:UIIABP0075Překladové cvičení 2 L. Prágerzk 0/2/03 4-
FPF:UIIABP0076Wordbuilding R. Kronzk 0/2/03 4-
FPF:UIIABP0077Writing Skills M. Crhovázk 0/2/03 6-
30 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů