FPF KNIHnpIS Informační studia
Název anglicky: Information Studies
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FPF KNIH-nav Knihovnictví

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKINSNP01Business Information and Competitive Intelligence R. Papíkzk 1/2/05 1Z
FPF:UBKINSNP02Informační věda a společnost A. Novotnázk 2/2/06 1P
FPF:UBKINSNP03Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 1 D. Katuščákzk 1/2/06 1Z
FPF:UBKINSNP04Diplomový seminář 1 J. Plankováz 0/2/02 1P
FPF:UBKINSNP05Sociální komunikace a média 1 A. Novotnázk 2/1/04 1P
FPF:UBKINSNP06Knihovnická praxe 2 K. Matulaz 80 hod/sem.3 3-
FPF:UBKINSNP07Teoretické základy informatiky L. Ciencialovázk 2/2/06 1Z
FPF:UBKINSNP09Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 R. Papíkzk 2/2/06 3Z
FPF:UBKINSNP12Měření a evaluace služeb knihoven A. Novotnázk 2/2/06 3P
FPF:UBKINSNP14Digitalizace a dlouhodobá ochrana fondů 2 D. Katuščákzk 1/2/06 2Z
FPF:UBKINSNP15Informační management 1 A. Novotnázk 2/0/04 2P
FPF:UBKINSNP16Knihovnická praxe 1 K. Matulaz 160 hod/sem.6 2-
FPF:UBKINSNP18Sociální komunikace a média 2 A. Novotnázk 2/1/04 2-
FPF:UBKINSNP19Bibliometrie K. Matulazk 2/2/06 4P
FPF:UBKINSNP20Diplomový seminář 2 A. Novotnáz 0/2/02 4P
FPF:UBKINSNP21Informační management 2 A. Novotnázk 2/1/04 4P
FPF:UBKINSNP22Statistika R. Polákovázk 2/2/06 4P
FPF:UBKINSNP23Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 2 R. Papíkzk 2/2/06 4Z
88 kreditů

Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutné splnit minimálně 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKINSNP10Elektronické archivy J. Plankovázk 2/2/06 3P
FPF:UBKINSNP11Management tvorby a realizace projektů A. Novotnázk 2/2/06 3P
FPF:UBKINSNP24Digitální knihovny J. Plankovázk 2/2/06 2P
FPF:UBKINSNP25Logika L. Ciencialazk 2/2/06 2P
FPF:UBKINSNP26Selekční jazyky J. Plankovázk 2/2/06 4P
30 kreditů

Povinně volitelné předměty typu PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Je nutno splnit minimálně 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKINSNP08Organizace a řízení komunitních knihoven 2 L. Foberovázk 2/1/04 3-
FPF:UBKINSNP13Internetový marketing K. Matulaz 0/2/03 1-
FPF:UBKINSNP17Organizace a řízení komunitních knihoven 1 L. Foberovázk 2/2/06 2-
FPF:UBKINSNP30Profesionální sazba dokumentů A. Novotnáz 0/2/03 1-
FPF:UBKINSNP31Tvorba projektů 1 K. Matulaz 0/1/02 3-
FPF:UBKINSNP32Základy HCI K. Matulazk 1/2/04 3-
FPF:UBKINSNP33Redesign a optimalizace webových sídel K. Matulaz 0/2/03 2-
FPF:UBKINSNP34Tvorba projektů 2 K. Matulaz 0/1/02 4-
27 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů