FPF MOIK Informační a komunikační technologie
Název anglicky: Information and communication technologies
bakalářský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FPF MOI Moderní informatika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK001Algoritmy a programování I L. Ciencialováz 14 hod/sem.4 1Z
FPF:UIMOIBK002Angličtina 1 G. Entlováz 10 hod/sem.2 1-
FPF:UIMOIBK003Architektura počítačových systémů R. Pečonkazk 12 hod/sem.3 1-
FPF:UIMOIBK004Matematika I L. Ciencialazk 14 hod/sem.6 1-
FPF:UIMOIBK005Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 12 hod/sem.3 1-
FPF:UIMOIBK006Odborná praxe I L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 3-
FPF:UIMOIBK007Operační systémy I Š. Vavrečkováz 8 hod/sem.2 3P
FPF:UIMOIBK008Teorie grafů L. Ciencialazk 12 hod/sem.6 3Z
FPF:UIMOIBK009Teorie jazyků a automatů II L. Ciencialovázk 12 hod/sem.5 3Z
FPF:UIMOIBK010Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 8 hod/sem.4 5Z
FPF:UIMOIBK011Databázové systémy I D. Valentazk 12 hod/sem.6 5Z
FPF:UIMOIBK012Informační systémy I L. Ciencialovázk 12 hod/sem.5 5P
FPF:UIMOIBK013Odborná praxe III L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 5-
FPF:UIMOIBK014Seminář k bakalářské práci I Š. Vavrečkováz 4 hod/sem.2 5P
FPF:UIMOIBK035Algoritmy a programování II L. Ciencialovázk 14 hod/sem.5 2Z
FPF:UIMOIBK036Angličtina 2 G. Entlovázk 8 hod/sem.2 2-
FPF:UIMOIBK037Matematika II L. Ciencialazk 14 hod/sem.6 2-
FPF:UIMOIBK038Teorie jazyků a automatů I L. Ciencialovázk 14 hod/sem.6 2Z
FPF:UIMOIBK039Úvod do logiky L. Ciencialazk 14 hod/sem.6 2Z
FPF:UIMOIBK040Odborná praxe II L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 4-
FPF:UIMOIBK041Operační systémy II Š. Vavrečkováz 8 hod/sem.2 4P
FPF:UIMOIBK042Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 14 hod/sem.6 4P
FPF:UIMOIBK043Umělá inteligence P. Sosíkzk 8 hod/sem.4 4Z
FPF:UIMOIBK044Databázové systémy II D. Valentazk 10 hod/sem.5 6P
FPF:UIMOIBK045Metodiky vývoje software R. Pečonkazk 8 hod/sem.3 6-
FPF:UIMOIBK067Seminář k bakalářské práci II Š. Vavrečkováz 4 hod/sem.2 6P
113 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK015Logika a logické programování R. Polákovázk 12 hod/sem.6 3P
FPF:UIMOIBK016Překladače Š. Vavrečkovázk 12 hod/sem.6 5P
FPF:UIMOIBK017Vyčíslitelnost a složitost výpočtů P. Sosíkzk 12 hod/sem.6 5P
FPF:UIMOIBK018Znalostní a expertní systémy J. Blahutazk 8 hod/sem.4 5P
FPF:UIMOIBK046Informační systémy II D. Kajzarz 8 hod/sem.2 6P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Aplikační software a web

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK019Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 10 hod/sem.2 1-
FPF:UIMOIBK020Tvorba WWW stránek I L. Ciencialováz 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK021Systémy HCI K. Matulazk 8 hod/sem.3 5-
FPF:UIMOIBK047Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 10 hod/sem.2 2-
FPF:UIMOIBK048Počítačová typografie A. Novotnáz 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK049Redesign webových sídel K. Matulaz 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK050Tvorba WWW stránek II L. Ciencialováz 8 hod/sem.2 4-
15 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Hardware a bezpečnost

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK022Bezpečnost a analýza dat Š. Vavrečkováz 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK051Hardware a komunikační technologie R. Pečonkaz 10 hod/sem.2 2-
FPF:UIMOIBK052Aplikační bezpečnost V. Lazeckýzk 10 hod/sem.4 6-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK00001Ethics of AI P. Sosíkz 0/2/02 2-
FPF:UIMOIBK023Angličtina 3 G. Entlováz 6 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK024Obchodní angličtina D. Adamováz 6 hod/sem.3 3-
FPF:UIMOIBK053Angličtina 4 G. Entlovázk 6 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK054Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 6 hod/sem.3 4-
12 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Programování

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINK00002Elements of AI P. Sosíkz 0/2/02 4-
FPF:UIINK00003Building AI P. Sosíkz 0/2/02 6-
FPF:UIMOIBK025Algoritmy a programování III J. Blahutaz 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK026Objektové programování I J. Martinůz 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK027Skriptovací jazyky R. Pečonkaz 8 hod/sem.2 3-
FPF:UIMOIBK028Vývoj mobilních aplikací J. Martinůz 8 hod/sem.2 5-
FPF:UIMOIBK055Algoritmy a programování IV J. Blahutaz 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK056Objektové programování II J. Martinůz 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK057Praktikum z logického programování Š. Vavrečkováz 8 hod/sem.2 4-
FPF:UIMOIBK058Platforma .NET D. Valentaz 8 hod/sem.2 6-
FPF:UIMOIBK059Vývojová prostředí a verzovací systémy R. Pečonkaz 8 hod/sem.2 6-
FPF:UIMOIBK060Webové aplikace J. Martinůzk 8 hod/sem.4 6-
26 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Rozšiřující blok informatiky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK029Elektronické informační zdroje J. Plankovázk 8 hod/sem.4 1-
FPF:UIMOIBK030Informační legislativa K. Matulazk 8 hod/sem.4 1-
FPF:UIMOIBK031Sociální komunikace A. Novotnáz 10 hod/sem.3 1-
FPF:UIMOIBK032Robotika a drony J. Martinůzk 12 hod/sem.5 5-
FPF:UIMOIBK061Environmentální informatika M. Zapletalzk 8 hod/sem.4 4-
FPF:UIMOIBK062Diagnostické akviziční modality a robotické systémy v medicíně P. Čermákzk 10 hod/sem.5 6-
FPF:UIMOIBK063Pokročilé metody zpracování medicínských obrazových dat P. Čermákzk 10 hod/sem.5 6-
FPF:UIMOIBK064Software pro vědecké výpočty J. Blahutaz 8 hod/sem.2 6-
32 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Rozšiřující blok matematiky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 4 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBK033Seminář z matematiky I L. Ciencialaz 10 hod/sem.2 1-
FPF:UIMOIBK034Numerické metody v přírodních vědách G. Törökz 8 hod/sem.3 3-
FPF:UIMOIBK065Seminář z matematiky II L. Ciencialaz 10 hod/sem.2 2-
FPF:UIMOIBK066Pravděpodobnost a statistika R. Polákovázk 12 hod/sem.6 4-
13 kreditů