FPF MuMeTbp Multimediální techniky
Název anglicky: Multimedia techniques
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF MuMeT Multimediální techniky

Povinné předměty – oblast FYZIKA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP001Vybrané partie z užité matematiky 1 J. Kovářzk 1/3/05 1P
FPF:UFMMTBP002Vybrané partie z užité matematiky 2 J. Kovářzk 1/3/05 2P
FPF:UFMMTBP003Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 1Z
FPF:UFMMTBP004Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 2Z
FPF:UFMMTBP005Optika P. Slanýzk 4/2/07 3Z
FPF:UFMMTBP006Atomová a jaderná fyzika J. Juráňzk 4/2/07 4Z
FPF:UFMMTBP007Základy astronomie a astrofyziky T. Gráfzk 4/2/06 3P
FPF:UFMMTBP008Kritické myšlení a vědecká metoda M. Petrásekz 0/2/02 3-
46 kreditů

Povinné předměty – oblast UMĚNÍ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP009Myšlení obrazem M. Petrásekz 0/2/03 1-
FPF:UFMMTBP010Základy kamerové tvorby 1 P. Jančárekzk 1/2/05 2Z
FPF:UFMMTBP011Základy kamerové tvorby 2 P. Jančárekzk 1/2/05 3P
FPF:UFMMTBP012Základy střihové skladby 1 J. Mudrazk 1/2/05 2Z
FPF:UFMMTBP013Základy střihové skladby 2 J. Mudrazk 1/2/05 3P
FPF:UFMMTBP014Úvod do scenáristiky a dramaturgie P. Jančárekzk 1/2/05 1P
FPF:UFMMTBP015Základy režie a komunikace v AV tvorbě P. Jančárekzk 1/2/05 2Z
FPF:UFMMTBP016Záznam a zpracování zvuku 1 J. Menšíkz 0/2/03 2P
FPF:UFMMTBP017Analýza audiovizuálních děl J. Vašekz 0/1/02 1-
FPF:UFMMTBP018Základy oboru dokumentární tvorba P. Jančárekz 0/2/03 4P
41 kreditů

Povinné předměty společného základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP019Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
FPF:UFMMTBP020Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 2-
FPF:UFMMTBP021Odborná praxe M. Petrásekz 12 týdnů/sem.40 5-
FPF:UFMMTBP022Bakalářská práce M. Petrásekz odevzdání BP.15 6-
59 kreditů

Povinně volitelné předměty typu B – FYZIKA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP023Optika ve filmu a fotografii M. Petrásekzk 1/1/04 4-
FPF:UFMMTBP024Fyzika v digitální fotografii S. Hledíkz 1/1/04 3-
FPF:UFMMTBP025Komunikace přírodních věd T. Gráfz 2/1/04 2-
FPF:UFMMTBP026Popularizace astronomie T. Gráfz 0/2/03 3-
FPF:UFMMTBP027Experimentální fotografie a astrofotografie H. Kučákováz 0/2/03 6-
FPF:UFMMTBP028Základy sound engineeringu J. Menšíkz 1/1/03 4-
FPF:UFMMTBP029Fyzika, filosofie a umění Z. Stuchlíkz 0/1/02 2-
23 kreditů

Povinně volitelné předměty typu B – UMĚNÍ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP030Legislativa v audiovizuální tvorbě R. Bužkovázk 1/0/02 4-
FPF:UFMMTBP031Vizuální sociologie J. Siostrzonekz 1/0/02 4-
FPF:UFMMTBP032Záznam a zpracování zvuku 2 J. Menšíkz 0/2/03 3-
FPF:UFMMTBP033Úvod do umělecké fotografie Z. Stuchlíkzk 2/1/03 1-
FPF:UFMMTBP034Moderní publikační metody L. Kyšaz 0/2/03 6-
FPF:UFMMTBP035Pořady pro planetária T. Gráfz 0/1/02 3-
FPF:UFMMTBP036Zvuková a hudební složka AV díla J. Menšíkz 0/2/03 4-
FPF:UFMMTBP037Základy hudební tvorby M. Petrásekz 0/2/02 6-
FPF:UFMMTBP038Autorský populárně-vědecký pořad T. Gráfz 0/1/010 4-
30 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů