FPF MuMeTbp Multimediální techniky
Název anglicky: Multimedia techniques
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF MuMeT Multimediální techniky

Součásti SZZ a jejich obsah

Studenti konají SZZk ze dvou oblastí: Základy fyziky (v jejímž rámci jsou ověřovány znalosti ze základního kurzu fyziky a dalších fyzikálních předmětů profilujícího základu) a Multimediální techniky (v jejímž rámci jsou ověřovány znalosti z oblastí reflektujících obsah bloku multimediálních předmětů profilujícího základu.
Základy fyziky:
Vybrané partie z užité matematiky 1 a 2, Mechanika a termika, Elektřina a magnetismus, Optika, Atomová a jaderná fyzika, Základy astronomie a astrofyziky.
Multimediální techniky:
Základy kamerové tvorby 1 a 2, Základy střihové skladby 1 a 2, Úvod do scenáristiky a dramaturgie, Základy režie a komunikace v AV tvorbě, Záznam a zpracování zvuku 1, Základy oboru dokumentární tvorba.
Součástí SZZk je obhajoba bakalářské práce. Bakalářská práce se skládá z teoretické části a praktické části. Výstupem praktické části je populárně-naučný pořad anebo odpovídající popularizační materiál. Pokud je výstupem takový typ pořadu, který není zachytitelný a reprodukovatelný na datovém médiu, může být odevzdáno zdokumentování realizace takového pořadu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrhy témat bakalářských prací:
Bakalářský dokumentární film (min. 26 min):
- Perkův dalekohled
- Lidové hvězdárny
- Světelné znečištění
- Česká astronomie
- Biografický dokument vybraného významného českého vědce
- Oblasti tmavé oblohy v Česku
- Solarografie
Série krátkých vzdělávacích AV pořadů (min. 10 x 5 min nebo ekvivalent):
- Teorie relativity v kostce
- Obory na Slezské univerzitě
- Významné osobnosti Opavska
- Významné památky Opavska
- Portréty významných českých vědců
- Jak se žije mladým vědcům
- Přírodovědecké a technické obory vysokých škol
Populárně naučné pořady, pořady pro planetária:
- Oblasti tmavé oblohy v Česku
- Černé díry – sférická projekce vytvořená z počítačových simulací optických efektů v blízkosti černých děr
- Násobeno deseti – pořad o struktuře světa/vesmíru od částic po kupy galaxií
- Architektura astronomických staveb – neastronomický pořad
- Oko, do vesmíru okno – o zraku a jiných detektorech
Rozhlasové a zvukové pořady
- Realizace vybrané populárně naučné audioknihy
- Hrdinové vědy (medailonky zajímavých vědeckých osobností, série rozhovorů)
- Naděje vědy (medailonky zajímavých a úspěšných mladých studentů)
- Zpravodajský rozhlasový pořad o vesmíru (nebo obdobných tématech)

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty – oblast FYZIKA

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP001Vybrané partie z užité matematiky 1 J. Kovářzk 1/3/05 1P
FPF:UFMMTBP002Vybrané partie z užité matematiky 2 J. Kovářzk 1/3/05 2P
FPF:UFMMTBP003Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 1Z
FPF:UFMMTBP004Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 2Z
FPF:UFMMTBP005Optika P. Slanýzk 4/2/07 3Z
FPF:UFMMTBP006Atomová a jaderná fyzika J. Juráňzk 4/2/07 4Z
FPF:UFMMTBP007Základy astronomie a astrofyziky T. Gráfzk 4/2/06 3P
FPF:UFMMTBP008Kritické myšlení a vědecká metoda M. Petrásekz 0/2/02 3-
46 kreditů

Povinné předměty – oblast UMĚNÍ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP009Myšlení obrazem M. Petrásekz 0/2/03 1-
FPF:UFMMTBP010Základy kamerové tvorby 1 P. Jančárekzk 1/2/05 2Z
FPF:UFMMTBP011Základy kamerové tvorby 2 P. Jančárekzk 1/2/05 3P
FPF:UFMMTBP012Základy střihové skladby 1 J. Mudrazk 1/2/05 2Z
FPF:UFMMTBP013Základy střihové skladby 2 J. Mudrazk 1/2/05 3P
FPF:UFMMTBP014Úvod do scenáristiky a dramaturgie P. Jančárekzk 1/2/05 1P
FPF:UFMMTBP015Základy režie a komunikace v AV tvorbě P. Jančárekzk 1/2/05 2Z
FPF:UFMMTBP016Záznam a zpracování zvuku 1 J. Menšíkz 0/2/03 2P
FPF:UFMMTBP017Analýza audiovizuálních děl J. Vašekz 0/1/02 1-
FPF:UFMMTBP018Základy oboru dokumentární tvorba P. Jančárekz 0/2/03 4P
41 kreditů

Povinné předměty společného základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP019Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
FPF:UFMMTBP020Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 2-
FPF:UFMMTBP021Odborná praxe M. Petrásekz 12 týdnů/sem.40 5-
FPF:UFMMTBP022Bakalářská práce M. Petrásekz odevzdání BP.15 6-
59 kreditů

Povinně volitelné předměty typu B – FYZIKA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 10 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP023Optika ve filmu a fotografii M. Petrásekzk 1/1/04 4-
FPF:UFMMTBP024Fyzika v digitální fotografii S. Hledíkz 1/1/04 3-
FPF:UFMMTBP025Komunikace přírodních věd T. Gráfz 2/1/04 2-
FPF:UFMMTBP026Popularizace astronomie T. Gráfz 0/2/03 3-
FPF:UFMMTBP027Experimentální fotografie a astrofotografie H. Kučákováz 0/2/03 6-
FPF:UFMMTBP028Základy sound engineeringu J. Menšíkz 1/1/03 4-
FPF:UFMMTBP029Fyzika, filosofie a umění Z. Stuchlíkz 0/1/02 2-
23 kreditů

Povinně volitelné předměty typu B – UMĚNÍ

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: min. 20 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UFMMTBP030Legislativa v audiovizuální tvorbě R. Bužkovázk 1/0/02 4-
FPF:UFMMTBP031Vizuální sociologie J. Siostrzonekz 1/0/02 4-
FPF:UFMMTBP032Záznam a zpracování zvuku 2 J. Menšíkz 0/2/03 3-
FPF:UFMMTBP033Úvod do umělecké fotografie Z. Stuchlíkzk 2/1/03 1-
FPF:UFMMTBP034Moderní publikační metody L. Kyšaz 0/2/03 6-
FPF:UFMMTBP035Pořady pro planetária T. Gráfz 0/1/02 3-
FPF:UFMMTBP036Zvuková a hudební složka AV díla J. Menšíkz 0/2/03 4-
FPF:UFMMTBP037Základy hudební tvorby M. Petrásekz 0/2/02 6-
FPF:UFMMTBP038Autorský populárně-vědecký pořad T. Gráfz 0/1/010 4-
30 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů