Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Anglický jazyk

FPF - 1. kolo přijímací řízení 2023/2024 - NMgr. studium

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Anglický jazyk

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – doporučené kombinace

Jedná se o kombinace, které vám zaručují obsahovou nebo rozvrhovou kompatibilitu.
Tyto kombinace jsou dlouhodobě prověřené studenty a doporučené garantem programu Anglický jazyk.

Anglický jazyk - MAIOR

prezenční