Fakulta veřejných politik v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Edukační péče o seniory

FVP: 1. kolo přijímacího řízení 2023/2024 - bakalářský

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Edukační péče o seniory

prezenční

Edukační péče o seniory

kombinované