Finance, účetnictví a daně

Navazující magisterské studium

logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Finance, účetnictví a daně

1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2024/2025

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management kombinované,   čeština