Finance, účetnictví a daně

Navazující magisterské studium

Finance, účetnictví a daně

OPF - UKRAJINA _Přijímací řízení 2022/2023 - Nav. mag. studijní programy pro uchazeče z Ukrajiny

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management kombinované,   čeština