Veřejná ekonomika a správa

Navazující magisterské studium

Veřejná ekonomika a správa

OPF - UKRAJINA _Přijímací řízení 2022/2023 - Nav. mag. studijní programy pro uchazeče z Ukrajiny

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa prezenční,   čeština