Fakulta veřejných politik v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě

Sociální práce ve veřejné správě

FVP: 1. kolo přijímacího řízení 2023/2024 - bakalářský

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Sociální práce ve veřejné správě

prezenční

Sociální práce ve veřejné správě

kombinované