Studijní plány

Přijímací řízení
FPF - přijímací řízení 2023/2024 - Tvůrčí fotografie - nav. mgr. studium
Termín podání do půlnoci 31. 7. 2023

  • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
    Obsah přijímací zkoušky Talentová zkouška: Uchazeč předkládá výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické publikace, DVD s jejich reprodukcemi, index všech fotografií (tisk A3) a teoretickou práci z dějin a teorie fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na ITF FPF SU v Opavě. Ústní zkouška: Dějiny fotografie, všeobecný rozhled, orientace v oboru, motivace, rozprava nad vlastní tvorbou. Aktuální informace na http://www.fpf.slu.cz., www.itf.cz. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského fotografického studia studijního programu B8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média nebo příbuzného zaměření. Uchazeči z jiné vysoké školy zašlou nejpozději do 31. 7. 2023 poštou na adresu studijního oddělení, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava: - výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické publikace, index všech fotografií (tisk A3), DVD s jejich reprodukcemi a teoretickou práci z dějin a teorie fotografie v rozsahu bakalářských prací na Institutu tvůrčí fotografie, tedy nejméně 15 stran vlastního textu, profesní životopis (školy, výstavy, publikační činnost). Uchazeči z naší vysoké školy zašlou: Absolventi/budoucí absolventi bakalářského studia studijního oboru Tvůrčí fotografie na ITF FPF SU v Opavě písemně požádají o předložení těchto prací z archivu ITF, zašlou profesní životopis (školy, výstavy, publikační činnost) a to prostřednictvím mailu na adresu: lukas.lamla@fpf.slu.cz nejpozději do 31. 7. 2023.
  • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
    Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky Talentová zkouška Min. počet bodů – 30 bodů Max. počet bodů – 50 bodů Ústní zkouška Min. počet bodů – 30 bodů Max. počet bodů – 50 bodů

Podrobnosti o charakteristice programu nejsou k dispozici.

Základní údaje

Zkratka
TFn-2022
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
MgA.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

10
odhadovaný počet přijatých
17
počet aktivních studentů