Study plans

Admission Procedures
FÚ - 1. kolo přijímací řízení 2024/2025 - Bakalářský studijní program Aplikovaná fyzika a Fyzika
Submission deadline until midnight 30/4/2024

  • Acceptance round information

    Bakalářský akademicky zaměřený studijní program Fyzika - tříleté prezenční studium se specializacemi: Astrofyzika a Astronomie a popularizace

    Bakalářský profesně zaměřený studijní program Aplikovaná fyzika tříleté prezenční studium se specializacemi: Fyzikální diagnostické metody a Monitorování životního prostředí

    - Bakalářský studijní program Fyzika poskytuje ucelené vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice. Volbou specializace umožňuje studentům orientovat se více buď na teoretickou fyziku a astrofyziku nebo na praktickou astronomii a popularizaci přírodních věd. Absolventi studia získají navíc základní znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru pro počítačové modelování fyzikálních procesů a zpracování experimentálních dat. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na různé úrovni – od popularizační až po ryze odbornou, a dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí absolventů.

    - Cílem profesně zaměřeného bakalářského programu Aplikovaná fyzika je ucelená příprava absolventa v potřebných základních fyzikálních a matematicko-informatických disciplínách. Volbou specializace umožňuje orientovat studium podle jeho zájmů a preferencí. Tato koncepce umožní studentům zvolit teprve v průběhu studia (typicky po prvním roce studia) odbornou orientaci. Důležitou roli hraje sepětí studia s praxí a participace studentů v kooperujících firmách, jejich činnostech a projektech. Studenti jsou připravování k samostatné i interdisciplinární a týmové práci, a díky praktické průpravě během studia jsou schopni promptně reagovat na potřeby zaměstnavatele. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků, a rozvoj jazykových a komunikačních schopností absolventů.

Details of programme characteristics are not available.

Basic information

Abbreviation
FYZB
Type
Bachelor's degree programme
Profile
academic
Degree
Bc.
Length of studies
3 years
Language of instruction
Czech Czech

200
estimated number of admitted
90
number of active students
4
number of theses/dissertations

Institute of physics in Opava
Programme guaranteed by
Programme guarantor