Představení studijního programu

Čemu se budeme při studiu věnovat?

- pedagogice, speciální pedagogice, psychologii, filozofii, somatologii, znakovému jazyku atd.

- principům podpory rovných příležitostí v procesu socializace osob s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální

- diagnostice speciálních potřeb dětí, žáků a studentů a plánování intervenčních programů v rámci inkluzivního vzdělávání s důrazem na motivaci k celoživotnímu učení

- aplikaci speciálně pedagogických konceptů a metod při kontaktních vzdělávacích a aktivizačních činnostech v kontextu prevence sekundárních důsledků zdravotního postižení a znevýhodnění

Kde se uplatníte?

Jako asistenti pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v základních a středních školách, jako speciální pedagogové a asistenti pedagoga v mateřských školách, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních, jako osobní asistenti v zařízeních poskytujících sociální služby, v neziskových organizacích atd.

Více informací na: https://www.slu.cz/fvp/cz/uppvprogramspecialnipedagogika

Studijní plány

Studium

Základní údaje

Zkratka
SPEP
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

140
počet aktivních studentů