FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nákladové a manažerské účetnictví
Authors FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J.
Edition Praha: ASPI, a.s. 2007.
Other information
ISBN 978-80-7357-299-0
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 23/6/2024 13:07