KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání
Authors KRÁL, B. A KOL.
Edition Praha: Management Press, 2010.
Other information
ISBN 978-80-7261-217-8
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 12/7/2024 15:55