Bobková, L. - Neudertová, M. (edd.). Cesty a cestování v životě společnosti. Ústí n. L. 1995.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cesty a cestování v životě společnosti. Ústí n. L. 1995.
Authors Bobková, L. - Neudertová, M. (edd.).
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 2/12/2021 14:04