Hojda, Z. - Vlnas, V. (edd.). Cesty a cestovatelé v raném novověku (katalog k výstavě). Litoměřice - Praha 1994.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cesty a cestovatelé v raném novověku (katalog k výstavě). Litoměřice - Praha 1994.
Authors Hojda, Z. - Vlnas, V. (edd.).
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 24/10/2021 11:01