Klusáková, L. Cestou do Cařihradu: Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima. Praha 2003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cestou do Cařihradu: Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima. Praha 2003.
Authors Klusáková, L.
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 2/12/2021 13:15