Le Goff, J. Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.
Authors Le Goff, J.
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 20/6/2024 16:58