REKTORYS, K. a spol. Přehled užité matematiky 2. Praha : Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-181-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Přehled užité matematiky 2
Authors REKTORYS, K. a spol.
Edition Praha : Prometheus, 2000.
Other information
ISBN 80-7196-181-7
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 25/3/2023 13:02