KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1677-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikační a obchodní dovednosti manažera
Authors KHELEROVÁ, V.
Edition Praha: Grada, 2006.
Other information
ISBN 80-247-1677-1
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 2/12/2022 16:40