KROBOTOVÁ, Milena; JODASOVÁ Helena. Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Ostrava: OU, 2005. Ostrava, 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Ostrava: OU, 2005
Authors KROBOTOVÁ, Milena; JODASOVÁ Helena.
Edition Ostrava, 2005.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 29/3/2023 18:10