HLADKÁ, Z. Lexikologie. In Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995. Praha, 1995.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lexikologie. In Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995
Authors HLADKÁ, Z.
Edition Praha, 1995.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 23/3/2023 16:22