SYNEK, M. a kol. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha:C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manažerské výpočty a ekonomická analýza
Authors SYNEK, M. a kol.
Edition Praha:C.H.Beck, 2010.
Other information
ISBN 978-80-7400-154-3
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 5/12/2021 12:23