PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992: 1. díl. Období 1918-1945. Brno, vydavatelství Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-147-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992: 1. díl. Období 1918-1945
Authors PRŮCHA, V. a kol.
Edition Brno, vydavatelství Doplněk, 2004.
Other information
ISBN 80-7239-147-X
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 26/9/2022 11:28