TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál 2010, část I.-IV. , s. 5-181.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
Authors TOMEŠ, I.
Edition Praha: Portál 2010, část I.-IV. , s. 5-181.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 24/7/2024 10:17