Duby, G. (ed.). Dějiny Francie od počátků po současnost. Praha 2003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny Francie od počátků po současnost. Praha 2003.
Authors Duby, G. (ed.).
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 10/12/2023 01:56