KUČEROVÁ, L. - DRÁBKOVÁ, K. Konzervace vodou nasyceného dřeva sacharidy. Praha, 2004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konzervace vodou nasyceného dřeva sacharidy
Authors KUČEROVÁ, L. - DRÁBKOVÁ, K.
Edition Praha, 2004.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 5/12/2021 12:25