Drška, V.-Picková, D. Dějiny středověké Evropy. Praha, 2004.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dějiny středověké Evropy
Authors Drška, V.-Picková, D.
Edition Praha, 2004.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 1/12/2023 14:34