MASTILIAKOVÁ, D., ARCHALOUSOVÁ, A. a kol. Multikulturní ošetřovatelství 1 [online]. c2008 [cit. 4. dubna 2008]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multikulturní ošetřovatelství 1 [online]. c2008 [cit. 4. dubna 2008]
Authors MASTILIAKOVÁ, D., ARCHALOUSOVÁ, A. a kol.
Edition Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008.
Other information
WWW URL
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 17/7/2024 15:27