TOPILOVÁ, V. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-001-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Medical English = Angličtina pro zdravotníky
Authors TOPILOVÁ, V.
Edition Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001.
Other information
ISBN 80-7311-001-6
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 7/12/2023 21:59