KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2169-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivační prvky při práci se seniory
Authors KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I.
Edition Praha: Grada Publishing, 2008.
Other information
ISBN 978-80-247-2169-9
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 1/3/2024 07:54