SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační systémy v podnikové praxi
Authors SODOMKA, P. a H. KLČOVÁ.
Edition Brno: Computer Press, 2010.
Other information
ISBN 978-80-251-2878-7
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 31/3/2023 16:00