KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace - Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marketingová komunikace - Jak komunikovat na našem trhu.
Authors KARLÍČEK, M. a P. KRÁL.
Edition Praha: Grada Publishing, 2011.
Other information
ISBN 978-80-247-3541-2
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 1/12/2021 14:05