MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0650-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikační dovednosti v praxi
Authors MIKULÁŠTÍK, M.
Edition Praha: Grada, 2003.
Other information
ISBN 80-247-0650-4
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 2/12/2022 18:22