RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. 5. vyd.. Online. Praha: Grada Publishing, 2015, [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. 5. vyd.
Authors RŮČKOVÁ, P
Edition Praha: Grada Publishing, 2015.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 24/4/2024 07:26