HARTLEY, M. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0033-8. 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace
Authors HARTLEY, M.
Edition Praha: Portál, 2011.
Other information
ISBN 978-80-262-0033-8
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 18/4/2024 19:54