NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie
Authors NERUDOVÁ, D.
Edition Praha: Wolters Kluwer, 2014.
Other information
ISBN ISBN 978-80-7478-
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 25/9/2023 05:26