VOŘÍŠEK, K. a J. VYSEKALOVÁ. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5385-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu
Authors VOŘÍŠEK, K. a J. VYSEKALOVÁ.
Edition Praha: Grada Publishing, 2015.
Other information
ISBN 978-80-247-5385-0
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 21/5/2024 16:25