VEBER, J. a J. SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing. ISBN 820694501. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podnikání malé a střední firmy
Authors VEBER, J. a J. SRPOVÁ.
Edition Praha: Grada Publishing, 2012.
Other information
ISBN 820694501
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 16/4/2024 09:38