SRPOVÁ, J. a V. ŘEHOŘ. Základy podnikání - teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 607525857.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy podnikání - teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů
Authors SRPOVÁ, J. a V. ŘEHOŘ.
Edition Praha: Grada Publishing, 2010.
Other information
ISBN 607525857
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 2/12/2023 19:14