VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. Teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační systémy v podnicích. Teorie a praxe projektování
Authors VYMĚTAL, D.
Edition Praha: Grada, 2009.
Other information
ISBN 978-80-247-3046-2
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 22/10/2021 15:10