FOTR, J., J. DĚDINA a H. HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manažerské rozhodování
Authors FOTR, J., J. DĚDINA a H. HRŮZOVÁ.
Edition Praha: Ekopress, 2003.
Other information
ISBN 80-86119-69-6
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 26/11/2022 13:38