ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. Management v informační společnost. ISBN 978-80-247-2252-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. aktualiz. a rozš. vyd
Authors ŘEPA, V.
Edition Praha: Grada. Management v informační společnost.
Other information
ISBN 978-80-247-2252-8
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 14/5/2021 16:44