ŘEPA, V. Procesně řízená organizace. Praha: Grada. Management v informační společnost, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Procesně řízená organizace
Authors ŘEPA, V.
Edition Praha: Grada. Management v informační společnost, 2012.
Other information
ISBN 978-80-247-4128-4
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 30/11/2023 12:57