PLZÁKOVÁ, L. a P. STUDNIČKA. Řízení cestovního ruchu v České republice ? minulost, současnost, budoucnost. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. ISBN 978-80-7478-593-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řízení cestovního ruchu v České republice ? minulost, současnost, budoucnost
Authors PLZÁKOVÁ, L. a P. STUDNIČKA.
Edition Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2014.
Other information
ISBN 978-80-7478-593-1
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
PrintDisplayed: 13/6/2024 10:17