HORNER S. a J. SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování, stravování, využití volného času, aplikovaný marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247020-29.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cestovní ruch, ubytování, stravování, využití volného času, aplikovaný marketing služeb
Authors HORNER S. a J. SWARBROOKE.
Edition Praha: Grada Publishing, 2003.
Other information
ISBN 80-247020-29
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
PrintDisplayed: 5/6/2023 01:36